BHV opleiding en herhaling

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een door de werkgever aangewezen of gevraagde werknemer die in geval van een incident in het bedrijf of instelling binnen enkele minuten ter plaatse moet zijn.
Van de BHV-er wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Inhoud:
De opleiding BHV bestaat uit twee modules, te weten:

BHV Eerste Hulp, o.a.:
* levensreddend handelen
* benaderen bewusteloos slachtoffer
* reanimeren + AED
* stabiele zijligging
* botbreuken en ontwrichting
* uitwendige wonden
* oogletsels
* brandwonden

BHV Brandbestrijding en Ontruiming, o.a.:
* het verbrandingsproces
* melden van een brand
* brandklassen en blusmethoden
* brandpreventie
* ontruimen
* vluchtroutes
* de verzamelplaats
* zoektechnieken

Duur van de opleiding:
de Basisopleiding BHV is totaal 2 dagen van 8 lesuren.
Deze bestaat uit 8 lesuren Eerste Hulp (EH) en 8 lesuren Brand en Ontruiming (B/O). De opleiding kan ook worden gesplitst in (4) dagdelen en kan naar wens overdag incl. weekend of tijdens de avonduren gegeven worden.