Code 95

Adviesbureau J. van Wieren biedt de volgende bijscholing aan in het kader van code 95:
U21-1 EHBO herhaling, 7 uur

Over code 95
Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

De code 95 bestaat uit twee onderdelen:
– Hoe word ik beroepschauffeur: basiskwalificatie (code 95 halen)
– Hoe blijf ik beroepschauffeur: nascholing (code 95 houden)

Vrijstelling
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

Er zijn ook een aantal beroepen, zoals brandweerlieden en politiemensen, die vrijgesteld zijn van de eis van een geldige code 95. U vindt de vrijstellingen op de website van ILT (voorheen IVW), voor vrachtwagenchauffeurs en voor buschauffeurs.

N.B.
CCV verwacht dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, of u wordt medisch niet geschikt geacht, kan CCV nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die u hebt gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen.
 

Spelregels nascholing
Om beroepschauffeur te blijven, moet u iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Als u dit niet doet, mag u niet meer beroepsmatig rijden. Bent u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam, dan hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur. U volgt nascholingscursussen via een opleider. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. U kunt zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat u van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Voor alle duidelijkheid: alleen cursussen met een V-code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining.

Het gecertificeerde opleidingsinstituut meldt u van tevoren aan in het CCV-systeem. Na afronding van de cursus registreert het opleidingsinstituut dat u de gehele cursus aanwezig bent geweest. 

Nascholing gevolgd
Op mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV-diploma’s, -certificaten en
-nascholingsuren u heeft behaald. Vanwege de bescherming van uw privacy kunt u inloggen via uw DigiD. Beschikt u niet over een DigiD? Dan kunt u een overzicht bij CCV opvragen via dit aanvraagformulier. Lees hiervoor ook de toelichting.

Zodra u de verplichte 35 uur nascholing heeft gevolgd, kunt u bij de gemeente de geldigheid van de code 95 laten verlengen met 5 jaar. Afhankelijk van de geldigheidsduur van uw rijbewijs kan het zijn dat u tegelijkertijd uw rijbewijs moet verlengen. In veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van rijbewijs en code 95 niet gelijk. Om u te helpen bij het bepalen van het moment van vernieuwing van uw rijbewijs en verlengen van de code 95 kunt u gebruik maken van de informatie op www.rijbewijs.nl.                                                                                                                

N.B.
Wanneer u meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, dan komen deze extra gevolgde uren te vervallen zodra uw code 95 verlengd wordt. Deze zogenoemde meer-uren kunt u niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.
 

Al langer in bezit rijbewijs C of D?
Rijbewijs C
Alle houders van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholingeis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat u uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2021.

Rijbewijs D
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholingeis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat u uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2020. 

Begin op tijd
CCV adviseert u om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, kan er een capaciteitstekort bij de opleiders ontstaan, waardoor u uw vakbekwaamheid mogelijk niet tijdig kunt verlengen.

Code 95 verlopen
Als het u niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen, dan verloopt uw code 95 (vakbekwaamheid) en mag u niet meer beroepsmatig rijden. Als u daarna besluit uw oude vak weer op te pakken, dan moet u de vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet u door 35 uur nascholing te volgen. Nadat u deze 35 uur gevolgd heeft én u de code 95 op uw rijbewijs heeft, mag u weer beroepsmatig rijden.

Code 95 en het buitenland
U kunt de nascholing alleen in het land volgen waar u woont of werkt. Als u nascholing volgt in het buitenland en dit in Nederland wilt registreren (bijvoorbeeld om een code 95 op uw Nederlandse rijbewijs te verkrijgen), zult u het bewijs moeten leveren dat u deelgenomen heeft aan een cursus in het buitenland die voldoet aan de eisen van de Richtlijn bij een daarvoor gecertificeerde opleider. Dit bewijs is een verklaring van de autoriteit uit het lidstaat waar u de nascholing hebt gevolgd. Certificaten of verklaringen van opleidingsinstituten kunnen niet in behandeling worden genomen. In Nederland afgelegde examens en nascholingsuren laten registreren in het buitenland? Kijk bij code 95 en het buitenland.

Gecertificeerde nascholingscursussen en praktijktoetsen
Hieronder staan de meest actuele overzichten van gecertificeerde nascholingscursussen en praktijktoetsen. Deze overzichten worden minimaal één keer per maand geactualiseerd.
U kunt in deze bestanden filteren op een bepaalde kolom, zodat u gericht kunt zoeken op bijvoorbeeld een bepaalde opleider, plaats, cursus of toets.
De nascholingscursussen hebben allemaal een eigen code. Wanneer die begint met de letter N, dan is het een theorie-cursus. Begint de code met een V, dan is het een praktijkcursus.

Aandachtspunten voor de opleider en kandidaat
Nascholingsuren van gevolgde cursussen en voldoende resultaten van praktijktoetsen tellen alleen mee als deze door de opleider bij CCV geregistreerd zijn. Voor registratie geldt dat de gecertificeerde opleider:
– tenminste 3 dagen van tevoren de cursusdag/praktijktoets bij CCV moet aanmelden
– tenminste 1 dag van tevoren de cursist bij CCV moet aanmelden
– binnen uiterlijk 3 dagen het resultaat van de cursus/praktijktoets bij CCV moet
  registreren

Geef daarom bij de betreffende opleider tijdig aan dat u de cursus wilt laten meetellen voor de nascholing / code 95.

Aandachtspunten voor de kandidaat
Op de dag dat u de cursus volgt, zijn de volgende aandachtspunten van belang:
– Legitimatiebewijs meenemen
– Tijdig aanwezig zijn (wanneer u te laat bent, telt de cursusdag niet mee voor de 
  nascholing)
– Eventueel gemaakte afspraken met de opleider checken
– Aan het begin én aan het einde van de cursusdag de presentielijst tekenen
– Na vijf werkdagen controleren of de gevolgde nascholing geregistreerd is,
  via mijn.ccvexamenhuis.nl

N.B.
Alle kosten die Code 95 certificering met zich meebrengen worden individueel in rekening gebracht bij een deelnemer dan wel opdrachtgever.