Eerste Hulp opleidingen en herhalingen van DAN Europe

DAN Basic Life Support
De DAN Basic Life Support (BLS) cursus traint niet alleen duikers en niet duikers in het reanimeren van een gewonde met een circulatiestilstand, maar kan ook voorkomen dat iemand in die toestand raakt. Uitwendige bloedingen, verstikking en shock kunnen tot ernstige hart- en ademhalingsproblemen leiden. De DAN BLS cursus bereidt je voor op het correct reageren als er zich een ongeval voordoet.

Cursusdoel:
De DAN Basic Life Support Provider opleiding is ontworpen om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om Basic Life Support (BLS) te verrichten aan volwassen slachtoffers. BLS bestaat uit meerdere EHBO-technieken. Aan het eind van de cursus zal de DAN BLS provider in staat zijn om een noodsituatie te herkennen, het activeren van de Emergency Medical Services (EMS) en vroegtijdige BLS, in afwachting van een AED of Advanced Life Support om te komen op de plaats van het ongeval. Vroegtijdige toegang tot het EMS en het begin van BLS zijn 2 van de 4 schakels in de keten van overleven.

Automated External Defibrillator course (AED) for Scuba Diving
Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus. Bedoeld om duikers en niet-duikers op te leiden om de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursusdoel:
Deze cursus is bedoeld om duikers en niet-duikers te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers met een hartstilstand. Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

First Aid
De DAN Eerste Hulp / First Aid cursus is een vervolg op de DAN BLS cursus.

Cursusdoel:
Je wordt opgeleid in eerste hulp procedures die je in staat moet stellen een gewond of ziek persoon te ondersteunen totdat de medische hulp arriveert. Onderwerpen zijn onder meer: het beheer van een niet-reagerend slachtoffer, reanimatie, bloedingen, de luchtwegen noodsituaties, cardiale noodsituaties, fracturen, weke delen letsels, letsels aan het hoofd, diabetes, epilepsie / convulsies, vergiftiging en thermische verwondingen.

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Deze opleiding, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtstbijzijnde kliniek organiseert.

Cursusdoel:
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking).

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om duikers en niet-duikers te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Cursus Doel:
Cursusdeelnemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).
Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstof set goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de Ambu Ballon (BVM).

Cursusdoel:
Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt te helpen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de Ambu Ballon (BVM).

DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R)
De DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) is een aanvullende trainingsmodule voor mensen die de DAN Oxygen First Aid opleiding met succes hebben afgerond binnen de afgelopen 12 maanden. DAN Oxygen Providers leren in deze cursus duikverwondingen te herkennen waarbij een MO2R-systeem als eerste hulp ingezet kan worden. Het MO2R-systeem is nuttig voor een ademende, gewonde duiker die bij bewustzijn is. Het wordt ingezet als de gewonde duiker zich niet in de buurt van medische hulp bevindt of daar niet snel naar toe getransporteerd kan worden. Het MO2R-systeem is ontworpen om gedurende maximaal acht uur een hoge concentratie zuurstof te leveren.

Cursusdoel:
Het DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) provider programma is bedoeld om de cursusdeelnemers te leren wat de indicaties zijn voor het gebruik en de bediening van en de veiligheidsoverwegingen m.b.t. de MO2R. Elke cursusdeelnemer moet de nodige vaardigheden laten zien om de MO2R te monteren en te gebruiken voor het leveren van eerste hulp met zuurstof door middel van het MO2R-systeem. Tevens moet elke cursusdeelnemer in staat zijn elke stap van de Operationele Checklist van het MO2R Systeem te volgen en te voltooien.

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries
Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- en gekwalificeerd niet-duikpubliek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. 

Cursusdoel:
Het doel van deze cursus is om duikers en niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren. 

On-Site Neurological Assessment for Divers
Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.

Cursusdoel:
Het DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider programma is bedoeld om:
* de kennis van de waarschuwingstekens van een duiknoodgeval op te halen
* het herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatse
  uit te voeren
* een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren

DAN Diving Emergency Managing Provider en de DAN Diving First Responder
De Diving Emergency Management Provider en de Diving First Responder Cursus maken het mogelijk voor DAN instructeurs om een geïntegreerde cursus aan te bieden die duikers in staat stelt om de informatie en vaardigheden van de DAN trainingsprogramma’s te leren, waarbij sprake is van een behoorlijke tijdsbesparing maar waarbij geen enkele vaardigheid wordt weggelaten.
Waar de Diving Emergency Management Provider cursus de Oxygen, AED en HMLI cursus combineert, omvat de DAN Diving First Responder cursus ook de vaardigheden en kennis van de Advanced Oxygen Provider cursus.

Diving Emergency Specialist
Continue educatie is een belangrijke manier waarop duikers hun duikvaardigheden kunnen bijslijpen en zich kunnen verbeteren als duikers. Diver Alert Network begrijpt hoe belangrijk het is een actieve en geïnteresseerde duiker te zijn die er de tijd voor neemt om niet alleen nieuwe duiktechnieken te leren, maar ook technieken om voor jezelf en andere gewonden van een duikongeval te zorgen.
Om deze betrokkenheid bij duikveiligheid te erkennen heeft DAN een nieuwe erkenningsprogramma in het leven geroepen, Diving Emergency Specialist genaamd. De DES erkenning is een manier om duikers te herkennen die de opleiding gedaan hebben om zo nodig om klaar te staan voor buddy’s en daardoor veiligere duikers zijn geworden.
Om deze erkenning te verdienen, moeten duikers geldige brevetten hebben in: 
* Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries of gelijkwaardig
Plus drie van de volgende:
* Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)
* First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (of gelijkwaardig)
* Automated External Defibrillation (AED) (of gelijkwaardig)
* On-Site Neurological Assessment for Divers (of gelijkwaardig)

Dive Medicine for Divers
Als je meer wilt dan alleen basis eerste hulp technieken, is dit programma iets voor jou.
Deze opleiding bevat hoofdstukken over de geschiktheid om te duiken, veiligheid, planning en fysische onderzoeken.

Al met al biedt DAN veel opleidingen aan. Sommige opleidingen kan men combineren en dit maakt de prijs lager dan 2 aparte opleidingen.