Het Oranje Kruis

Eerste Hulp opleidingen en herhalingen voor diploma’s/certificaten van Het Oranje Kruis

Men kan de volgende opleidingen en herhalingen volgen via mijn bedrijf:
* Basis Eerste Hulp 
* Eerste Hulp bij Kinderen
* Eerste Hulp bij Wandelletsels
* Eerste Hulp bij Sportongevallen

Basis Eerste Hulp Verlener (EHBO)
Deze opleiding Eerste Hulp leidt op tot het landelijk erkende diploma.
Deze opleiding wordt gegeven conform de door Het Oranje Kruis uitgegeven richtlijnen. Tijdens deze opleiding worden alle vaardigheden aangeleerd welke men nodig heeft om slachtoffers in levensbedreigende situaties te kunnen helpen.
De lessen worden gegeven door instructeurs die bij Het Oranje Kruis zijn ingeschreven, met assistentie van lotusslachtoffers. De opleiding is heel praktisch van opzet. Vandaar dat er wordt gewerkt met lotusslachtoffers, die realistische slachtoffers kunnen uitbeelden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:
* benaderingswijze
* stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
* reanimatie/AED
* uitwendige wonden
* ernstige bloedingen
* warmte en koude letsels
* vergiftigingen, elektriciteitsletsels, oogletsels
* shock
* brandwonden
* kneuzing, verstuiking
* ontwrichting en botbreuken
* enz.

Examen:
Na de opleiding zal er een examen worden afgenomen door een team van Het Oranje Kruis.

Het examen wordt zowel praktisch als theoretisch afgenomen.

Na het behalen van het diploma van Het Oranje Kruis is dit twee jaar geldig. Om het diploma van Het Oranje Kruis geldig te houden moet de deelnemer ieder jaar herhalingslessen te volgen.

Eerste Hulp bij Kinderen
De opleiding kan men volgen als EHBO’er maar ook ouder(s)/verzorger(s) van kinderen en personeel van een kinderdagverblijf, BSO, etc.
Deze opleiding is tevens de wettelijk vereiste opleiding voor gastouders!

Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen komen vrij veel voor. Jaarlijks belanden er veel kinderen bij de huisarts en/of ziekenhuis. De leeftijd van 1 tot 8 jaar blijkt een kwetsbare periode te zijn.
Daarom is het van belang dat men weet wat te doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is. De lessen worden gegeven door een instructeur die bij Het Oranje Kruis is geregistreerd.

Tijdens deze opleiding worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
* wonden
* bloedingen
* brandwonden
* ontwrichting, botbreuken 
* stoornissen van het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
* alarmeren
* reanimatie+AED (PBLS)
* vergiftiging
* insectenbeten
* onderkoeling

Examen:
Het examen zal worden afgenomen door bevoegde instructeurs van Het Oranje Kruis. Het examen is zowel theoretisch als praktisch van aard.
Na het behalen van het diploma/certificaat van Het Oranje Kruis is dit twee jaar geldig. Om het diploma/certificaat van Het Oranje Kruis geldig te houden moet de deelnemer ieder jaar herhalingslessen volgen.

Eerste Hulp bij Wandelletsels
Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor het worden gebruikt. U leert een functioneel en goed zittend verband aanleggen op het been of delen daarvan. De opleiding wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp.
De nadruk ligt op de praktijk.

Tijdens deze opleiding worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
* de ontstaanswijzen van blaren
* verbandmiddelen
* hygiëne
* Eerste Hulp bij blaren
* Eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking
* Eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden
* Eerste Hulp bij warmteletsels
* Preventie

Examen:
De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerste hulpverlener op te treden. Indien u niet in het bezit bent van een diploma/certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis ontvangt u een moduleverklaring van Het Oranje Kruis.

Na het behalen van het diploma/module verklaring is deze twee jaar geldig. Om het diploma geldig te houden moet de deelnemer ieder jaar herhalingslessen volgen.

Eerste Hulp bij Sportongevallen
Tijdens de opleiding leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.
U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen.
U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.
De lessen worden gegeven door een instructeur die bij Het Oranje Kruis is geregistreerd.

Tijdens deze opleiding worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
* sportletsels
* 5 belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
* stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
* letsels van de huid
* letsels van spieren en pezen
* letsels van botten en gewrichten
* warmte/koudeletsels
* organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
* verband- en hulpmiddelen

Examen:
Het examen zal worden afgenomen door een bevoegd instructeur van Het Oranje Kruis.
Het examen wordt zowel praktisch als theoretisch afgenomen.
Na het behalen van het diploma/certificaat van Het Oranje Kruis is dit twee jaar geldig. Om het diploma/certificaat van Het Oranje Kruis geldig te houden moet de deelnemer ieder jaar herhalingslessen volgen.

Duur van de opleidingen:
Tijdens de opleiding vindt een competentiegerichte benadering van het eerste hulp onderwijs plaats. Afhankelijk van het soort opleiding en de wens zal er een berekening gemaakt worden van de opleiding incl. examens.
De opleidingen kunnen zowel overdag, in het weekend als in de avonduren gevolgd worden.

Leslocatie:
De opleidingen worden in-company gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kan ik deze voor u organiseren.