Medical Oxygen Provider

De verstrekker van medische zuurstof (Medical Oxygen Provider) kan worden omschreven als schakel in de hulpverleningsketen naar particulieren, overheid, bedrijven, instellingen en (water) recreatievoorzieningen. Zij richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten die de betreffende persoon zijn overkomen.

MOP richt zich op het verantwoord verstrekken van (medische) zuurstof aan een slachtoffer, bijv. in geval van verdrinking, bedwelming/intoxicatie (door gevaarlijke stoffen als chloor en ammoniak) of tijdens een (sport)evenement. Het is wettelijk verankerd op enkele plekken. Daaruit kan worden opgemaakt dat het toedienen van zuurstof geen voorbehouden handeling (BIG) is, maar wel een risicovolle handeling. Dat vraagt om een passende opleiding en certificering.
De certificatieregeling Persoonscertificering Medical Oxygen Provider is o.a. bedoeld voor de BHV’er/First Responder, EHBO’er (tijdens evenementen), Toezichthouder of Zwembadmedewerker en Strandwacht.
Aan de hand van een theorie- en praktijkexamen (diverse scenario’s) wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Medical Oxygen Provider’.

Het certificaat is 2 jaar geldig, waarbij de eis geldt dat tussentijds meerdere proeve van bekwaamheid wordt afgelegd. Ook zal een arts aanwezig zijn bij de profchecks.